Verzekering

WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?

Bij Mpact geniet je automatisch van een specifieke huisruilverzekering na ontvangst van je inschrijving en betaling. Als je onze organisatie minstens 14 dagen vóór afreis hiervan op de hoogte brengt door ons het formulier “kennisgeving van ruilakkoord” op te sturen of een ruilovereenkomst aan te maken op de website van Homelink International, wordt je reis gedekt door onze huisruilverzekering.

WAT HOUDT DE VERZEKERING IN?

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die je veroorzaakt aan de ruilwoning en/of inboedel tijdens je verblijf in het buitenland.
Alsook vergoedt de huisruilverzekering de onkosten, verbonden met de huur van een gelijkwaardige vakantiewoning of hotelkosten, gedurende de verzekerde periode, wanneer het verblijf in de ruilwoning onmogelijk wordt wegens brand- , water-, stormschade, diefstal of natuurramp en/of worden de kosten voor trein- en vliegtickets terugbetaald in geval van overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van de personen of van een bloed- en of aanverwant(e) tot en met de 2de graad van deze personen die hun woning ter beschikking hebben gesteld voor de huisruil, althans tot op zekere hoogte.

Per schadegeval wordt een franchise (+/- 239 EUR) toegepast, gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. De dekking is niet allesomvattend en je bent voor bepaalde risico’s vaak al door andere verzekeringen gedekt (woning- en gezinsverzekering, soms ook ongevallenverzekering).

Maar al bij al biedt deze verzekering je een extra troef!

BIJKOMENDE INFORMATIE

Wens je meer informatie over deze verzekering? Aarzel dan niet ons te contacteren of raadpleeg hier de uitgebreide verzekeringpolis: